Bevægelse, sollys, frottering, åndedrætsøvelser og kolde bade anses i dag som ganske almindelige elementer indenfor wellness, men i 1900-tallets frembrud var dette ikke en selvfølge. I 1904 udgav den danske wellness-pioner, Jørgen Peter Müller, bestseller-bogen ‘Mit System’, som blev et kropsligt, moderne gennembrud over hele verden, der brød med den ellers indadvendte kropslighed.

____________

En ny wellness-bølge var i gang. I begyndelsen af 1900-tallet blev Müller den mest kendte dansker ud over H.C. Andersen. Bestseller-bogen endte med at få så massiv succes, at moderniseringen af denne kropsånd betød, at Müller blev glemt få årtier senere.

Müller var forud for sin tid: Hans nye, frisindede kropskultur inkluderede, som noget nyt, også kvinder, han var banebryder inden for den seksuelle revolution, og så havde han en helt særlig forkærlighed for frottering med håndklæde på grund af dets fysiske, mentale og hudplejemæssige fordele, som har et stort fokus i ‘Mit System’.

‘Mit system’ - et fuldendt morgenritual

I ‘Mit System’ lover Müller, at det daglige 15-minutters ritual kan forbedre sundhedstilstanden væsentligt. Centralt for systemet er de svedfremkaldende, gymnastiske øvelser, som skal udføres i den friske luft, helst med så lidt tøj på som muligt, dernæst et udendørs koldtvandsbad, efterfulgt af frottering med håndklæde af hele kroppen i kombination med åndedrætsøvelser og til slut faste tryk på kroppen med håndfladerne - studier peger på at alle disse elementer er med til at udløse kærlighedshormonet oxytocin. Müller var en foregangsperson, der i den grad forstod vigtigheden af kropslig berøring og det at sætte tid af til sin egen sundhed. Derudover argumenterer han for god hygiejne, frisk luft og udluftning, otte timers søvn og sund kost. Det er svært at begribe, at alt dette ikke var en selvfølge dengang.

Hudens centrale rolle i systemet

Lige præcis huden er Müller særligt optaget af, hvor han i sin bog beskriver, at huden er blevet forglemt som en del af hele regnestykket:

“I alle tidligere Systemer er Hudplejen Stedbarn. Jeg vil ikke desto mindre hævde, at naar et Menneske kun kan afse et Kvarterslid hver Dag til praktisk Legemsrøgt, saa er et Bad med efterfølgende Frottering og Luftbad det allervigtigste.”

Mange af de fordele, vi kender ved eksfoliering, kommer Müller ind på. Principper, vi føler os meget inspirerede af, når vi kommunikerer alle fordelene ved at gøre tørbørstning til et fast ritual. Både for kroppen:

“Badet og Frotteringen [skal] tjene som Hudgymnastik, til at paavirke Hudens Haarkar og Nerver og gøre den sund, kraftig og hærdet, hvilket har den allerstørste Betydning for hele Legemets Sundhed. Man kan sige, at saavel den gode som den daarlige Behandling af Huden straks indvirker paa hele Almenbefindendet. Huden er ikke et tæt Overtræk paa Kroppen, men i sig selv et af dens vigtigste Organer, hvormed vi føler og delvis aander, som vi bruger til Regulering af vor Legemsvarme og til Afsondring af skadelige Stoffer.”

Men han kommer sågar ind på fordelene, den stimulerende frottering har på hudens udseende:

“Har man i nogen Tid anvendt Systemet, vil Huden helt forandre Karakter; den vil blive glat og fløjelsblød, men dog stærk og elastisk, uden Filipenser, Pletter, Knopper eller andre Misdannelser.”

Og sidst, men ikke mindst, understreger han i systemet den vanedannende effekt, det har på sindet og velværet:

“opfyldt af Forbauselse og Glæde over den vederkvægende Fornemmelse, der hele Tiden gennemstrømmer Legemet. Her passer sandelig Talemaaden om den lille Aarsag og den store Virkning! ”

Vi er ret sikre på, at Müller havde elsket vores tørbørster, som gør eksfolieringen af kroppen væsentligt nemmere og mere effektiv. Omend ‘Mit System’ er præcis dét; en systematisk gennemgang af en (sundhedsmæssig korrekt) morgenrutine, så er det mest essentielle for Müllers nutidige wellness-resonans, at det klinger af et selvkærligt ekko, når han beskriver kroppen som “kærlighedens tempel”.
For som han selv spørger:

“Er det en synd at nyde sin egen skabning, at føle hvor prægtig, hvor dejligt, man er skabt, at føle sig fortvivlet over ikke dagligt at kunne lade sin elsker nyde godt af denne herlighed, ja så synder jeg dagligt.“

Vi istemmer!
Og hvis dét at gribe sin tørbørste er at synde, ja, så elsker vi at synde.

Grib tørbørsten

[collection1]