swirls/blue Created with Sketch.

Vilkår og betingelser for Klub Karmameju

Disse vilkår & betingelser er gældende fra 1. januar 2022.

Det er Karmameju ApS (”Vi”, ”Os”, ”Vores”), CVR-nr. 26198771, Rentemestervej 62, 2. t.v., 2400 København NV, der står bag Klub Karmameju.  

Henvendelser vedrørende Klub Karmameju kan ske til kundeservice på tlf. nr. 38 87 55 13 eller via e-mail: customerservice@karmameju.com.

Klub Karmameju er et fordelsprogram, der giver dig mulighed for at vælge produkter og andre fordele, når du som medlem køber produkter på karmameju.dk.

 

Medlemskab af Klub Karmameju 

Du kan helt gratis melde dig ind i Klub Karmameju på karmameju.dk.

For at du kan få fri fragt og optjene Klub Karmameju-produkter, skal du logge ind, når du handler på karmameju.dk. Du kan ikke overdrage dine Klub Karmameju-produkter til andre.

I forbindelse med din tilmelding skal du oprette en medlemsprofil på karmameju.dk, hvor du også skal acceptere betingelserne for medlemskab af Klub Karmameju og give samtykke til, at vi må opbygge en medlemsprofil med henblik på at kunne målrette tilbud og andre fordele til dig.

Du skal have en e-mailadresse og være mindst 16 år for at være med i Klub Karmameju.

Det er ikke muligt som medlem af Klub Karmameju at opnå fri fragt til Færøerne og Grønland.

Når du har handlet for 1.200 kr. eller mere (gennem ét eller flere køb), udløser det muligheden for at kunne vælge et Klub Karmameju-produkt blandt vores udvalgte produkter.

Du vil få tilbudt et Klub Karmameju-produkt, når du tilmelder dig klubben samt på din fødselsdag, hvis du har oplyst den til os. Du kan tilføje et Klub Karmameju-produkt til din ordre, når den er på 500 kr. eller mere.

 

Regulering og udløb af din opsparing

Hvis du skal returnere et produkt, du har købt på karmameju.dk, trækker vi produktets værdi ved køb fra din Klub Karmameju-opsparing mod det næste Klub Karmameju-produkt.

 

Din Klub Karmameju-optjening udløber aldrig, men hvis din profil har været inaktiv i 2 år, forbeholder vi os retten til at slette profilen og dermed din Klub Karmameju-optjening og eventuelt ikke-indløste produkter. Vi sender dig en e-mail før, vi sletter noget, så du har mulighed for at reagere.

Hvis du meldes ud af Klub Karmameju, vil din Klub Karmameju-optjening og eventuelle ikke-indløste Klub Karmameju-produkter blive slettet. 

Du kan kun indløse et Klub Karmameju-produkt, når du har handlet for 1.200 kr. eller mere og dermed har 1.200 kr. på din Klub Karmameju-optjening. En Klub Karmameju-optjening på fx 600 kr. eller en nedreguleret Klub Karmameju- optjening efter en returnering kan ikke udløse et Klub Karmameju-produkt. En Klub Karmameju- optjening på fx 2.400 kr. giver ikke ret til et mere værdifuldt Klub Karmameju-produkt, men giver alene ret til at indløse 2 Klub Karmameju-produkter.

Vi forbeholder os ret til at fratrække køb, der er foretaget med særlige rabatkoder fra opsparingen

 

Din Klub Karmameju profilside

Som Klub Karmameju-medlem får du din egen side under ”Min profil” på karmameju.dk. Du kan til enhver tid logge ind på din profil med din e-mail og dit valgte kodeord. På din side kan du se din ordrehistorik, og hvor meget du mangler at købe for i kroner for at kunne vælge et Klub Karmameju-produkt. Du kan også se og rette dine personlige oplysninger samt tilpasse dit samtykke til at modtage kommunikation fra os under punktet  ”Indstillinger”.

 

Sådan kontakter vi dig

Når du tilmelder dig Klub Karmameju, giver du blandt andet samtykke til, at vi må kontakte dig med målrettede tips, tilbud, spørgeskemaer, invitationer til konkurrencer og begivenheder samt information om nyheder og særlige kampagner, der vedrører vores produktsortiment og medlemsservices.    

Vi vil som oftest sende dig e-mails, men på sigt kan vi også sende dig sms’er.

 

Du bestemmer selv, hvor meget vi må kommunikere med dig

 

Du kan til enhver tid fortælle os, hvis du ikke ønsker at få e-mails eller sms’er fra os med markedsføring eller med nyt fra Klub Karmameju. På den måde kan du selv bestemme, hvor meget du vil høre fra os, og hvad du vil høre om. Du tilpasser dine tilladelser under ”Indstillinger” på din medlemsprofil.

 

Ændringer og udmeldelse

Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene for optjening, udløb og indløsning af Klub Karmameju-produkter, samt at ændre de øvrige medlemsfordele, herunder udfasning og indførelse af nye fordele. Vi kan desuden foretage løbende ændringer, der angår vores behandling af dine personoplysninger.

 

Væsentlige ændringer af Klub Karmameju vil blive meddelt skriftligt på den oplyste e-mail med 1 måneds varsel – det er derfor vigtigt, at du sørger for at opdatere dine kontaktoplysninger under ”Indstillinger" på karmameju.dk. Dit medlemskab og Klub Karmameju-optjening vil i givet fald fortsat være aktiv indenfor den nævnte tidsfrist. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, må du melde dig ud af Klub Karmameju, før ændringerne træder i kraft.

Ikke-væsentlige ændringer og ændringer til din fordel kan gennemføres uden varsel.

 

Ønsker du ikke længere at være medlem af Klub Karmameju, kan du melde dig ud via din profil under ”Indstillinger” og ”Meld mig ud” på karmameju.dk. Hvis du melder dig ud, mister du retten til at indløse de Klub Karmameju-produkter, du eventuelt har optjent eller andre medlemsfordele, da det kræver et gyldigt medlemskab.

 

Misbrug af medlemskabet kan medføre permanent ekskludering af Klub Karmameju og dermed også, at vi nulstiller din Klub Karmameju-optjening og eventuelt optjente Klub Karmameju-produkter og andre klubfordele. Eksempler på misbrug kan være: oprettelse af flere profiler til samme person, oprettelse og udmeldelse gentagne gange med øje for at få velkomstprodukt, snyd med Klub Karmameju-optjening fx hvis ordrer gentagne gange returneres, men Klub Karmameju-produktet beholdes, tyveri eller forsøg herpå eller uacceptabel opførsel over for Karmamejus ansatte.

Administration af dit medlemskab

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere dit medlemskab af Klub Karmameju, herunder for at kunne give dig adgang til dine medlemsfordele og kommunikere med dig om dit medlemskab.

Til ovennævnte formål behandler vi følgende oplysninger om dig:

• De oplysninger du giver, når du tilmelder dig Klub Karmameju, og når du opdaterer din profil, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer

• Oplysninger om dine køb på karmameju.dk, hvis du er logget ind

• Oplysning om din Klub Karmameju-optjening og indløsning af Klub Karmameju-produkter samt andre medlemsfordele

• Oplysninger der indsamles, når du kommunikerer med os vedrørende dit medlemskab  

Retsgrundlaget for vores behandling er vores aftale med dig om medlemskab, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Når du er logget ind som Klub Karmameju-medlem, bruger vi også ovenstående oplysninger til at skabe en personaliseret oplevelse. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at give dig en relevant oplevelse i vores kanaler, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Målrettet markedsføring og statistik

Hvis du har givet os dit samtykke, behandler vi personoplysninger tilknyttet din medlemskonto med det formål, at sende dig markedsføring og til profilering, så vi bedre kan målrette markedsføringen til dig.

 

Til ovennævnte formål behandler vi de oplysninger, der er nævnt ovenfor under punktet ”Administration af dit medlemskab” samt følgende oplysninger:  

• Oplysninger om, hvilke e-mails du åbner og klikker i

• Oplysning om, hvilke sider du besøger på karmameju.dk, når du er logget ind, og hvilke produkter du klikker på og lægger i kurv

• Andre oplysninger, du giver os i forbindelse med dit medlemskab, fx oplysninger om køn og på sigt interesser, børn og oplysninger om din hud, dit hår og produktpræferencer

• Oplysninger om konkurrencer, som du deltager i

• Produktanmeldelser som du indsender til Karmameju

• Oplysninger indsamlet via cookies i det omfang, du særskilt har samtykket til vores brug af cookies

Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Uanset om du måtte tilbagekalde et samtykke til markedsføring, benytter vi så længe du er medlem af Klub Karmameju alle dine oplysninger til intern statistik, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Formålet hermed er at udvikle og forbedre Karmamejus produkter og services.

 

Deltagelse i konkurrencer

Vi behandler de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din deltagelse i vores konkurrencer, med det formål at kommunikere med dig og for at kunne sende dig eventuelle gevinster.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne afvikle konkurrencen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Mistanke om misbrug

 I tilfælde af konkret mistanke om misbrug af Klub Karmameju-medlemskabet, kan ovenstående oplysninger desuden blive brugt til at undersøge eventuelle uregelmæssigheder med det formål at beskytte Karmamejus interesser. Vores hjemmel til at behandle dine oplysninger til dette formål er vores berettigede interesse i at forebygge og afsløre uregelmæssigheder, som kan medføre tab for os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

 

Opbevaring, udmelding og sletning:

Vi gemmer dine oplysninger så længe, du er medlem af Klub Karmameju. Ved udmelding af Klub Karmameju, vil du med det samme blive blokeret i vores system, og du vil ikke længere modtage nogen Klub Karmameju-kommunikation fra os. Vi sletter dog først dit medlemskab og dine oplysninger 30 dage efter, du har meldt dig ud af Klub Karmameju, så vi fx kan hjælpe dig, hvis du meldte dig ud ved en fejl. Bruges dine oplysninger eller en del heraf i en verserende sag, vil de oplysninger, der er nødvendige for denne behandling, dog først blive slettet, når sagen er afsluttet. De personoplysninger, der indgår på fakturaer udstedt til dig i forbindelse med køb på karmameju.dk, opbevarer vi i 5 år efter dit køb.

Eksterne samarbejdspartnere: 

Dine oplysninger overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og udvikling og forbedring af Klub Karmameju, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang vi bruger databehandlere, der er etableret udenfor EU/EØS, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier i form af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 46. Ønsker du en kopi af standardkontraktbestemmelserne, er du velkommen til at kontakte os.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og du kan altid bede os om at rette eller slette dine oplysninger, hvis de er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante. I det tilfælde skal du henvende dig til Karmamejus kundeservice på customerservice@karmameju.com. Det er også her du skal henvende dig, hvis du vil gøre brug af din ret til at få en udleveret dine oplysninger (dataportabilitet), du ønsker at gøre brug af din ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til kun at bestå af opbevaring, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger til markedsføring. Bemærk, at hvis du beder os om at slette dine oplysninger, vil det betyde, at du bliver meldt ud af Klub Karmameju.

Du kan også altid selv rette dine stamoplysninger på din personlige profil på karmameju.dk.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, du har givet os til behandling af dine personoplysninger ved at melde dig ud af Klub Karmameju, eller under ”Indstillinger” på karmameju.dk.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk.

Handler om at give tilbage til dig

Essensen af Karmameju har altid været at redefinere velvære og gøre den tilgængelig for alle. Fra denne passion udspringer Klub Karmameju - vores nye klub skabt, fordi vi gerne vil give tilbage til dig.

Vi mener, at det, du giver, kommer tilbage - og derfor vil vi med klubben belønne din loyalitet med ekstra fordele, når du shopper på Karmamejus webshop.

Bliv medlem nu og få adgang til alle fordelene.

MELD DIG IND

Handler om at give tilbage til dig

Essensen af Karmameju har altid været at redefinere velvære og gøre den tilgængelig for alle. Fra denne passion udspringer Klub Karmameju - vores nye klub skabt, fordi vi gerne vil give tilbage til dig.

Vi mener, at det, du giver, kommer tilbage - og derfor vil vi med klubben belønne din loyalitet med ekstra fordele, når du shopper på Karmamejus webshop.

Bliv medlem nu og få adgang til alle fordelene.

MELD DIG IND